Poděkování

Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost.


Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Aktivity projektů "Rodinné poradenské centrum", "Podpora rodičovských kompetencí a angažovaného rodičovství u rodin v obtížné životní situaci" jsou podpořeny z dotačního programu "Rodina a ochrana práv dětí MPSV".

Finanční prostředky:

Ministerstvo práce a sociálních věcí CR
Středočeský kraj
Statutární město Kladno
NROS ze sbírky Pomozte dětem!
NROS z prostředků VELUX Foundations
WINTER, spol. s r.o.
VP trend S.r.o.
Mgr. Jarmila Stavinohová
Ilona Svobodová

Věcné dary a služby

DARVIS spol. s r.o.
Statutární město Kladno
J-real, s.r.o.