15. výročí Střediska ROSA

2. října 2007 proběhly oficiální oslavy 15. výročí založení Střediska.

Účastnili se jich pracovníci, klienti, spolupracující odborníci, zástupci sponzorujících firem a dalších institucí, které Středisko dlouhodobě podporují.

Středisku ROSA za dlouholetou práci v sociální oblasti poděkoval primátor Města Kladna Ing. Dan Jiránek.

Zástupkyně ECK Generating, s.r.o., generálního sponzora Střediska ROSA, předala ředitelce Střediska Mgr. Haně Šteklové sponzorský dar – šek na 100 000 Kč.

Během oslavy bylo také předáno ocenění „Hvězdička za integraci“ Základní škole Norská a Základní škole Doberská. „Hvězdička za integraci“ je určena kladenským školám, které zařazují do běžné výuky děti se speciálními potřebami – se zdravotním nebo sociálním hendikepem.

Následovaly Dny otevřených dveří. Středisko Rosa navštívilo 130 dětí ze základních a mateřských kladenských škol a zájemci z řad veřejnosti.

Informace o patnáctiletém vývoji a historii Střediska jsou v publikaci vydané u příležitosti výročí.

Publikace ke stažení zde. (pdf, 415 kB)

Oslavy zahájil primátor Města Kladna Ing. Dan Jiránek

M. Čapková z firmy ECK Generating, s.r.o. předala při příležitosti výročí Středisku sponzorský dar

Ocenění „Hvězdička za integraci“ převzaly pedagožky ze Základních škol v Norské a Doberské ulici v Kladně